1% dla przedszkolaka

KRS 0000052078
z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

Pozwól mi być samodzielnym- wrzesień

16 września

 

Wyjście do Tauron Areny

 15 września

Przypominamy, że  w środę 16 września br. dzieci z grupy IV i VI jadą busikami na zajęcia sportowe do Tauron Areny. Śniadanie  w tym dniu jest o godz. 8.00, wyjazd o godz. 8.20. Prosimy o przygotowanie strojów sportowych na zmianę ( koszulka, spodenki, buty sportowe na białej podeszwie)oraz małą butelkę wody. 

Prosimy  o punktualne przyprowadzenie dzieci do przedszkola przed godz. 8.00.

Nauczycielki z grupy IV i VI

Drodzy Rodzice

 14 września

    Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie informuje, iż obowiązująca od września Procedura Bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 jest dokumentem, którego zapisy mogą ulec korekcie w związku ze zmieniającą się bieżącą sytuacją organizacyjną na terenie placówki lub w wyniku zmian w przepisach prawa.

I tak za zgodą Organu Prowadzącego UMK czas pracy w oddziale III zostaje wydłużony od 7.00 do 16.30

   W związku z powyższym dzieci młodsze z grupy I, II i III mogą zbierać się rano

i rozchodzić po południu w tej właśnie grupie.

Iwona Mildner

Szanowni Rodzice

 13 września

W związku z koniecznością dokonywania miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych (PFRON), dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 177 w Krakowie zwraca się z prośbą do rodziców, których dzieci posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o dostarczenie kserokopii takiego dokumentu do kancelarii przedszkola.

Wicedyrektor Iwona Mildner

PODZIĘKOWANIA

10 września

Joanita Łanecka 

Informacja dla Rodziców

2 września

 

Informacja dla Rodziców

2 września

 

Informacja dla Rodziców

 2 września

DRODZY RODZICE !

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie zwraca się z prośbą o dostarczenie do kancelarii przedszkola zaktualizowanych kart objętych programami: Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków Dla Rodziny „N” , które to karty upoważniają do zniżki opłaty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu lub zwolnienia z takiej opłaty. Ponadto przypominamy, iż  dzieci do 4 roku życia korzystają z Programu Krakowska Karta Rodzinna 3+ na podstawie  Karty  rodzica. Każdy członek  rodziny  powyżej 4 roku życia otrzymuje  imienną kartę, ważną przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie.

Przypominamy także o konieczności dostarczenia (jeśli ktoś posiada) decyzji MOPS-u o dofinansowaniu żywienia dziecka w przedszkolu.

                                                                                     Wicedyrektor Iwona Mildner

 

Informacja dla Rodziców

28 sierpnia

 

DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI

27 sierpnia

Już 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce na dzień dzisiejszy nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, tzn., że przedszkole organizuje pracę  w warunkach reżimu sanitarnego. W związku z powyższym Prosimy Państwa o zapoznanie się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCĄ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 177 W KRAKOWIE W  ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W CZASIE EPIDEMII COVID-19 oraz podpisanie stosownego oświadczenia będącego załącznikiem do w/w procedury. Oświadczenie należy dostarczyć lub wypełnić w przedszkolu w pierwszym dniu pobytu dziecka. 

Wicedyrektor Iwona Mildner

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/oswiadczenie.pdf

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/wewnetrzne-procedury--bezpiczenstwa-2.pdf 

WAŻNA INFROMACJA DLA RODZICÓW!

27 sierpnia 

Zmiana stawki żywieniowej w roku szkolnym 2020/2021 (szczegóły w zakładce "Opłaty")

 

Drodzy Rodzice dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

24 sierpnia

 

 

ZACZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2020/21

 

Wakacyjne życzenia

30 czerwca

PODZIĘKOWANIA

29 czerwca

 

Informacja

29 czerwca

Drodzy Rodzice

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Szkoły Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata w Krakowie, która mieści się na os. Kościuszkowskim 2A. Szkoła prowadzi nabór uzupełniający do 1 klasy SP. Warto wspomnieć, że szkoła – choć niepubliczna/prywatna, nie pobiera czesnego czy wpisowego, a uczą się w niej reprezentanci koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, rugby, badmintona i wielu innych dyscyplin. Szczegóły nt. funkcjonowania i rekrutacji Szkoły znajdziecie Państwo na stronie www.szkolagortata.pl/krakow oraz na FB, wpisując w wyszukiwarce: Szkoła Gortata Kraków

Ulotka   www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/ulotka-99x210.pdf

 

Życzenia

23 czerwca

Szanowni Rodzice

W związku ze zbliżającym się dyżurem wakacyjnym prezentujemy wystosowane w tej sprawie pismo Prezydenta Miasta Krakowa wraz z harmonogramem pracy samorządowych przedszkoli w okresie lipiec-sierpień 2020 r. Informacje w poniższych linkach.

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/harmonogram-p-li-dyzurnych.pdf

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/pismo-prezydenta--dyzur.pdf

Iwona Mildner

Pożegnanie Starszaków

#teatrludowy #123mówiszty

14 czerwca

https://www.youtube.com/watch?v=IeLe_-Ch3GQ