1% dla przedszkolaka

KRS 0000052078
z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

WAŻNE INFORMACJE

12 maja

 ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJACE OD 18.05.2020 r.

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie informuje, iż od dnia
18 maja obowiązuje w przedszkolu
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19 (dokument w załączeniu). Rodzice zainteresowani powrotem dziecka do przedszkola od 18 maja są zobligowani do zapoznania się z w/w dokumentem i stosowania się do jego zapisów.

Ponadto w dniu przyjścia dziecka do przedszkola zostaną poproszeni o wypełnienie oświadczenia oraz deklaracji  zgłoszenia woli uczęszczania  dziecka do  przedszkola w czasie epidemii covid-19 stanowiących załączniki do Procedury Bezpieczeństwa. Oświadczenie oraz deklarację można wypełnić wcześniej, wydrukować i dostarczyć w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

Prosimy o ostateczną informację do przedszkola (telefoniczną lub mailową), którzy rodzice planują powrót dziecka do przedszkola od 18 maja. To ułatwi nam organizację poszczególnych grup dzieci.  

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/wewnetrzne-procedury-bezpiczenstwa.pdf
 

Oświadczenie Rodzica

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/koronawirus--zal--1-oswiadczenie-rodzica.pdf

Deklaracja Rodzica

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/koronawirus-delkaracja-rodzica.pdf

 

Dyrektor Elżbieta Piwowarczyk

Instytut Psychologii UJ - Uniwersytet Dzieci proponuje

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/2-jak-kochac-dziecko-slowem-i-gestem.pdf

ZAPROSZENIE DO MUZEUM

8 maja

 

Wirtualne zwiedzanie: http://muzeumdobranocek.spacerywirtualne.pl/

 

Dr Agnieszka Lasota, psycholog dziecięcy proponuje:

7 maja

https://www.youtube.com/watch?v=6oCQV58sORk&t=2s

Ważne informacje !!!

5 maja

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

              W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29.04. 2020 r. związanego 

z przewidywanym w dniu 6 maja otwarciem przedszkoli i żłobków Dyrektor Samorządowego Przedszkola 

Nr 177 informuje, iż na chwilę obecną nie jest możliwe otwarcie przedszkola z zapewnieniem bezpiecznych

i higienicznych  warunków pobytu dzieci i pracowników na terenie przedszkola zgodnych z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym Dyrektor wystąpił do Organu Prowadzącego WE UMK z wnioskiem o zawieszenie zajęć w przedszkolu.

 Decyzją Organu Prowadzącego WE UMK  zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone do 15.05.2020 r.

 Aktualnie jesteśmy na etapie opracowywania procedur bezpieczeństwa obowiązujących
w przedszkolu, które wkrótce  zamieścimy na stronie www  naszego przedszkola.

 Wspomniane procedury będą  uwzględniać w szczególności:

·         zasady przebywania na terenie przedszkola dzieci,

·         zasady przebywania rodziców i opiekunów na terenie przedszkola w trakcie przyprowadzania

       i odbierania dzieci,

·         organizację żywienia,

·          niezbędne środki ochrony osobistej pracowników,

·         zasady utrzymania  reżimu epidemiologicznego na terenie przedszkola.

        Zgodnie z treścią komunikatu MEN do przedszkola w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane dzieci rodziców pracujących, zwłaszcza tych którzy  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Proponuje się aby pierwszeństwo  uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i personelu sprawującego opiekę nad dziećmi przewidywane   jest zmniejszenie liczebności dzieci w grupach (prawdopodobnie do 10 dzieci) . Informacja o tym, ile dzieci przyjdzie do przedszkola  pozwoli na prawidłową organizację pracy dlatego bardzo prosimy o przemyślane decyzje i wiążącą informację zwrotną,  które dzieci będą uczęszczały do przedszkola po jego otwarciu.  

Informację zwrotną prosimy przesłać na adres e-mail:
samorządowe.przedszkole177@interia.pl
 lub przekazać telefonicznie 

(tel. stacjonarny: 12 648-28-08;  tel. służbowy dyrektora przedszkola: 502 669 271).
Obecna sytuacja jest trudna dla nas wszystkich dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość.
O wszelkich zmianach dotyczących odwieszenia zajęć w przedszkolu będziemy niezwłocznie informować na naszej stronie internetowej.

                                                                                             Wicedyrektor Iwona Mildner

 

CZYTAJMY BAJKI

4 maja

 

#łączynasbiałoczerwona#patriotyzm#święto#maj#radość#słońce#będzie dobrze

30 kwietnia

 
Prezentacja o symbolach narodowych.
https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c

Legenda o powstaniu państwa polskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=drf1k3LQ1bM

ROZWIĄŻ QUIZ

29 kwietnia


                                                         https://szaloneliczby.pl/quizy-dla-dzieci/

                                                         https://czasdzieci.pl/quizy/ 

Informacja dla dzieci sześcioletnich z gr V i gr VI:

28 kwietnia

Dokonując wszelkich procedur bezpieczeństwa w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy iż od dzisiaj od godz 10:00 - 14:00 należy odebrać informację o gotowości szkolnej dziecka, za potwierdzeniem w przedszkolu. Istnieje możliwość przesłania szyfrowanego skanu, jeśli ktoś z Państwa ma takie życzenie, prosimy o informację.

Nauczycielki V i VI grupy

Zabawy matematyczne

28 kwietnia

Gimnastyka dla małego i dużego smyka

27 kwietnia

 

REKRUTACJA 2020/2021

Wyniki rekrutacji zamieszczone są w zakładce „Rekrutacja”

Wicedyrektor Iwona Mildner

English time

24 kwietnia

 

link do piosenki:https://www.youtube.com/wh?v=fPMjnlTEZw

WAŻNE INFORMACJE -REKRUTACJA 2020/2021

23 kwietnia

Wyniki rekrutacji zamieszczone będą w zakładce „Rekrutacja”

 

Zgodnie z treścią rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które brzmi:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

           

    Lista dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 177 na rok szkolny 2020/21 zostanie ogłoszona 24 kwietnia 2020r na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszona w przedszkolu.

        

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 177 są zobowiązani do potwierdzenia woli  uczęszczania dziecka do przedszkola w dniach od 27.04.2020 r. do 8.05.2020 r.

Potwierdzenie można złożyć elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl) lub można wysłać w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail przedszkola: samorzadowe.przedszkole177@interia.pl .

 

Treść wiadomości:

Potwierdzam wolę uczęszczania mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) do Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie, os Kombatantów 13 w roku szkolnym 2020/2021.

 

 Złożenie woli należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 8.05.2020r do godz.13.00 ze względu na zamknięcie systemu.

  Uwaga !

Brak potwierdzenia woli w tych dniach tj. 27.04-8.05.2020 jest jednoznaczne
              z rezygnacją  przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

  

 

Wicedyrektor Iwona Mildner

Zapraszamy do zabawy

Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia

Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej książeczki, którą  specjalnienie z okazji Dnia Ziemi opracowała koleżanka Karolina Guzik.

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/dzien-ziemi.pdf