1% dla przedszkolaka

KRS 0000052078
z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

Program

W naszym przedszkolu

Chcemy być partnerami rodziców w procesie wspomagania dziecka w jego całościowym rozwoju.

Pracujemy w oparciu o programy:

 • "Nasze przedszkole"- Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba - Żabińska
 • "Od przedszkolaka do pierwszaka" - Iwona Broda
 • "Kocham przedszkole"- Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek
 • "Dziecięca matematyka"- Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
  i Ewy Zielińskiej /program wspomaga rozwijanie u dzieci możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych/.

Nauczycielki naszego przedszkola są autorkami następujących programów wspomagających:

 • "Już w przedszkolu"- program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich, opracowany przez mgr Beatę Jurkowską oraz dyrektor mgr Elżbietę Piwowarczyk. Program ten opiera się przede wszystkim na zasadach współpracy przedszkola z rodziną przyszłego wychowanka, nawiązanej kilka miesięcy przed rozpoczęciem jego edukacji. Celem tej propozycji jest ułatwienie nowo przyjętym do przedszkola dzieciom startu przedszkolnego jak również pozyskanie zaufania rodziców i nawiązanie z nimi relacji, które ułatwią dalszą współpracę.
 • "Można na mnie polegać"- program wychowawczy autorstwa
  mgr Joanity Łaneckiej i mgr Iwony Mildner. Nadrzędnym celem programu jest przygotowanie dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez uczenie postaw i zachowań zgodnych z powszechnie przyjętym kanonem norm i wartości.
 • "Potrafię się relaksować i odprężać"- program relaksacyjny napisany przez mgr Monikę Siwek. Program proponuje różnorodne metody i techniki relaksacyjne.  Przeznaczony jest dla dzieci 5,6-letnich.

 

W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne metody i formy nauczania,tj:

 • elementy metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i  dr Ewy Zielińskiej rozwijające umiejętności matematyczne
 • metodę Ireny Majchrzak "Wprowadzanie dzieci w świat pisma", przygotowującą dzieci do nauki czytania
 • zajęcia i zabawy proponowane przez prof. Marię Kielar-Turską, rozwijające mowę i myślenie
 • zabawy z programu "Przedszkolaki Krok Drugi", rozwijające umięjętności w różnych sferach rozwojowych, świadomość i samoocenę dzieci
 • metody aktywnego słuchania muzyki wg. Battii Strauss oraz zabawy ruchowe i taneczne z Pedagogiki Zabawy KLANZA
 • w zajęciach gimnastycznych wykorzystujemy elementy zabaw rytmicznych Carla Orffa, gimnastyki twórczej wg Rudolfa Labana,  metodę Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne.
 • od kilku lat wykorzystujemy w  pracy Metodą Projektu. W roku szkolnym 2011/2012 zrealizowaliśmy tą metodą następujące tematy: "Lekarz", "Kraków", "Szkoła","Cyrk","Prawa dziecka", "Węże i inne zwierzęta egzotyczne"

Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli

Od roku szkolnego 2016/2017 Rada Pedagogiczna aktywnie uczestniczy w programie Sieci Współpracy Szkół i Przedszkoli dzieląc się na spotkaniach wzajemnymi doświadczeniami oraz doskonaląc własny warsztat pracy. Nauczycielki pogłębiają wiedzę i umiejętności z zakresu rozwijania kompetencji językowych dzieci, aktywności artystycznej (muzyka, plastyka, teatr) poprzez udział w kursach, warsztatach zarówno na placówce, jak i poza nią  w innych ośrodkach szkolenia. Uczestniczą również    w spotkaniach prowadzonych przez trenerów i ekspertów. Dzięki licznym i ciekawym formom pracy wspierają wielokierunkową aktywność  dzieci, umożliwiającą im samodzielność w eksplorowaniu świata zgodnie z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 

Przedszkole Promujące Zdrowie

- od października 2006 należymy do "Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie".

-w czerwcu 2014 uzyskaliśmy tytuł: „ Przedszkole w Ruchu” w ramach udziału w Ogólnopolskiej Akcji : „ Ćwiczyć każdy może” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

W ramach działań z zakresu promocji zdrowia :

 • planujemy tematykę prozdrowotną,
 • zachęcamy dzieci do  zdrowego odżywiania, prowadzimy zajęcia kulinarne, na których dzieci wykonują sałatki warzywne i owocowe, kanapki, itp.
 • organizujemy zajęcia ruchowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod  wychowania fizycznego, a także z wykorzystaniem metod relaksacyjnych,
 • realizujemy tematykę związaną z bezpieczeństwem,
 • zapraszamy ciekawych gości,
 • zapraszamy teatrzyki podejmujące w swych inscenizacjach tematykę prozdrowotną