1% dla przedszkolaka

KRS 0000052078
z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

TO WARTO WIEDZIEĆ

NASZE PRZEDSZKOLE

 • realizuje wizję przedszkola rodzinnego
 • od roku szk.  2011/2012 pracujemy od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do 17.00
 • grupy liczą po 25 dzieci
 • dzieci mogą przynosić swoje zabawki
 • w przedszkolu można uzyskać pomoc psychologa i logopedy
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci i ich zdrowy rozwój- posiadamy certyfikat przedszkola promującego zdrowie
 • dbamy o różnorodność posiłków,
 • przedszkole jest bogato wyposażone, sale zabaw są kolorowe i jasne
 • mamy piękny, zazieleniony, ukwiecony ogród z urządzeniami do zabaw dla dzieci
 • organizujemy d n i  o t w a r t e  przedszkola oraz zabawy a d a p t a c y j n e dla naszych przyszłych przedszkolaków
 • organizujemy ciekawe uroczystości dla dzieci i rodziców
 • prowadzimy kącik informacyjny dla rodziców
 • ściśle współpracujemy z Radą Rodziców, która jest społecznym organem przyczyniającym się do podnoszenia jakości pracy placówki
 • wdrażamy system HACCP

CZEGO NAUCZY SIĘ TWOJE DZIECKO W PRZEDSZKOLU ?

 • samodzielności
 • zasad funkcjonowania w grupie w grupie
 • tego, że warto mieć przyjaciela
 • jak przeżywać zwycięstwa i znosić porażki
 • obrony własnego zdania
 • dyscypliny, odpowiedzialności np. w trakcie pełnienia dyżurów
 • wierszy, piosenek, tańców, rysowania, malowania, kolorowania, wycinania, lepienia z gliny, plasteliny, modeliny, masy solnej
 • nowych zabaw ruchowych, tanecznych, dydaktycznych
 • tradycji związanych z różnymi świętami

 

MIEJSCA ZABAW I NAUKI CZYLI -  NASZE SALE  W OBIEKTYWIE