1% dla przedszkolaka

KRS 0000052078
z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

Funkcjonowanie przedszkola

  1. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
  2. STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA 177
  3. RAMOWY ROZKŁAD DNIA
  4. PROCEDURY PRACY ZDALNEJ
  5. REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK
  6. PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM
  7. PROCEDURY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
  8. Współpraca z psychologiem w roku szkolnym 2021/2022
  9. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA W PRZEDSZKOLU
  10. CHRONIMY PRAWA DZIECKA - PROCEDURA "NIEBIESKIEJ KARTY"