1% dla przedszkolaka

KRS 0000052078
z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

Funkcjonowanie przedszkola

  1. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA W PRZEDSZKOLU
  2. CHRONIMY PRAWA DZIECKA - PROCEDURA "NIEBIESKIEJ KARTY"
  3. Współpraca z logopedą w roku szkolnym 2018/2019
  4. Statut Samorządowego Przedszkola nr 177
  5. Terminy konsultacji nauczycieli z rodzicami w r.szk.2018/19
  6. Współpraca z psychologiem w roku szkolnym 2018/2019
  7. KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 177 W KRAKOWIE
  8. Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  9. Procedury postępowania z dzieckiem chorym
  10. Wyniki całościowej ewaluacji zewnętrznej - czerwiec 2013