1% dla przedszkolaka

KRS 0000052078
z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

Lista z odpłatnością za przedszkole - za lipiec (dyżur) 2022

3 sierpnia

 Link do listy:

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/do-zaplaty-za-dyzur-2022.pdf

Nowa stawka żywieniowa

6 stycznia

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie informuje, iż od stycznia 2022 r. obowiązuje nowa stawka żywieniowa:
  • 10 zł- trzy posiłki (śniadanie+ obiad+ podwieczorek)
  •  5 zł- obiad
  •  2,50 zł ( śniadanie lub podwieczorek)
  • 7,50 zł – dwa posiłki (śniadanie+ obiad lub obiad+ podwieczorek)

                                                                                                                      Iwona Mildner

OPŁATY ZA ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU w roku szkolnym2021/22

6 września

Obowiązujące od września 2021 r. opłaty za wyżywienie 
Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie informuje, iż w nowym roku szkolnym 2021/22 obowiązuje stawka żywieniowa w kwocie 9,00 zł (za trzy posiłki), w tym:
                                                śniadanie- 2,25 zł
                                                obiad- 4,50 zł
                                                podwieczorek- 2,25 zł 
Szczegółowe zasady odpłatności za przedszkole pod linkiem : www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/zasady-odplatnosci-za-przedszkole-w-r-szk-2021-22.pdf

Informacja dla Rodziców

2 września

 Drodzy Rodzice

 Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 177  zwracam się z prośbą o dostarczenie do kancelarii przedszkola zaktualizowanych kart objętych programami: Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków Dla Rodziny „N” , które to karty upoważniają do zniżki opłaty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu lub zwolnienia z takiej opłaty. Ponadto przypominamy, iż  dzieci do 4 roku życia korzystają z Programu Krakowska Karta Rodzinna 3+ na podstawie  Karty  rodzica. Każdy członek  rodziny  powyżej 4 roku życia otrzymuje  imienną kartę, ważną przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie.

Przypominamy także o konieczności dostarczenia (jeśli ktoś posiada) decyzji MOPS-u o dofinansowaniu żywienia dziecka w przedszkolu.

                                                                                      Iwona Mildner

 

Konto Bankowe do opłat za Przedszkole

16 września

Obowiązujący numer konta:

25 1020 2892 0000 5802  0590 5361

Dokonując opłaty za przedszkole należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę,

do której uczęszcza!

 Iwona Mildner

 

 

Konto Rady Rodziców

6 grudnia

Przypominamy numer konta bankowego Rady Rodziców

50 1020 2906 0000 1402 0014 0228

Dokonując wpłaty na konto  należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę,

do której uczęszcza!