1% dla przedszkolaka

KRS 0000052078
z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

Lista z odpłatnoścą za przedszkole -październik 2023

6 listopada

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/lista-do-zaplaty-za-pazdziernik---2023--numery.pdf 

Wicedyrektor Anna Waszkiewicz

Lista z odpłatnością za przedszkole - wrzesień 2023

6 października

otwórz link:

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/lista-do-zaplaty-za-wrzesien--2023--numery.pdf 

Wicedyrektor Anna Waszkiewicz

INFORMACJA DLA RODZICÓW

30 sierpnia

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZEDSZKOLA
Informujemy, że z dniem 1 września 2023 r. wchodzi w życie Uchwała Rady Miasta Krakowa nr CXIII/3053/23 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Od 1 września 2023 r. wzrasta stawka za każdą godzinę korzystania przez dziecko z  1,14 zł na 1,30 zł. - opłatę za pobyt przedszkolaka w placówce ponad 5-godzinny okres darmowej opieki.

Dyrektor Iwona Mildner 

Lista z odpłatnością za przedszkole -za czerwiec 2023

5 lipca

 Otwórz link:

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/lista-do-zaplaty-za-czerwiec--2023--numery.pdf

Wcedyrektor Anna Waszkiewicz

Zmiana wysokości stawki żywieniowej

10 grudnia

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 177 w Krakowie informuje, iż od 1 stycznia 2023 r. będzie obowiązywać nowa stawka za żywienie dzieci – 12 zł. za 3 posiłki.
 
·       12 zł. – 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)
·         9 zł. - 2 posiłki (śniadanie + obiad, obiad +podwieczorek)
·         6 zł. - 1 posiłek obiad
·         3 zł. - 1 posiłek (śniadanie lub podwieczorek)
 
Iwona Mildner

Informacja dla Rodziców

2 września

 Drodzy Rodzice

 Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 177  zwracam się z prośbą o dostarczenie do kancelarii przedszkola zaktualizowanych kart objętych programami: Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków Dla Rodziny „N” , które to karty upoważniają do zniżki opłaty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu lub zwolnienia z takiej opłaty. Ponadto przypominamy, iż  dzieci do 4 roku życia korzystają z Programu Krakowska Karta Rodzinna 3+ na podstawie  Karty  rodzica. Każdy członek  rodziny  powyżej 4 roku życia otrzymuje  imienną kartę, ważną przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie.

Przypominamy także o konieczności dostarczenia (jeśli ktoś posiada) decyzji MOPS-u o dofinansowaniu żywienia dziecka w przedszkolu.

                                                                                      Iwona Mildner

 

Konto Bankowe do opłat za Przedszkole

16 września

Obowiązujący numer konta:

25 1020 2892 0000 5802  0590 5361

Dokonując opłaty za przedszkole należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę,

do której uczęszcza!

 Iwona Mildner