1% dla przedszkolaka

KRS 0000052078
z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

Historia Przedszkola Samorządowego Nr 177

14 listopad 1984 r. – uroczyste otwarcie placówki.. Funkcję pierwszego dyrektora przedszkola powierzono Pani mgr Annie Janus.30 maj 1987 r. - oficjalne nadanie imienia patrona przedszkola, na którego wygronao Czesława Janczarskiego.

 

01 sierpień1988 r.– Funkcję dyrektora przedszkola powierzono Pani mgr Elżbiecie Piwowarczyk.

01 wrzesień 1992 r. - do przedszkola przyłączono na okres jednego roku dwuoddziałową filię... 31 sierpień 1993 r. - likwidacja filii.

Od 01 września 1993 r. przedszkole liczy 6 oddziałów po 25 dzieci w każdym grupie.

 

 

 

28 wrzesień 1993 r. - w przedszkolu rozpoczyna działalność Rada Rodziców.

Wieloletnim Przewodniczącym Rady Rodziców był Pan Jarosław Smolarczyk, który wykazywał niezwykłą troskę o wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania placówki..Dbał o dobrą współpracę z Radą Dzielnicy XV. Pozyskiwał sponsorów dla przedszkola. Wspólnie z dyrektorem przedszkola troszczył się o prowadzenie systematycznych remontów w placówce. Funkcję przewodniczących Rady Rodziców w kolejnych latach pełnili:

 • 2006/2007  Pani Alicja Boroń,
 • 2007-2009 Pan Dariusz Mierzwiński
 • 2009-2011 Pan Andrzej Kardas
 • 2011 do dzisiaj - Pan Dariusz Gil.

1998 r. - konkurs na LOGO Przedszkola wśród wszystkich dzieci. Wygrała propozycja 4 i 6-letnich sióstr Natalii i Kajki Krochmal.

Rok szkolny 2003/2004 – wizytator mgr Dorota Dindorf przeprowadza mierzenie jakości pracy naszej placówki i opracowuje raport.

Mocne strony przedszkola to:

 • zarządzanie strategiczne,

 • promocja przedszkola,

 • efektywna współpraca ze środowiskiem,

 • wykwalifikowana i stale doskonaląca się Rada Grono Pedagogiczne,

 • bogata baza i wyposażenie przedszkola,

 • przestrzeganie zdrowia, higieny i bezpieczeństwa pracy,

 • sprawne kierowanie przedszkolem,

 • właściwy obieg informacji,

 • dobra atmosfera pracy,

 • aktywna współpraca z Radą Rodziców,

 • praca opiekuńcza przedszkola,

 • organizacja, przebieg i efekty pracy wychowawczej i procesu kształcenia.

Wrzesień 2004 r. – opracowanie 5-letniego Programu Rozwoju Przedszkola na lata 2004-2009

"Przedszkole Promujące Zdrowie"

14 wrzesień 2004 r. przedszkole aktywnie rozpoczęło ubieganie się o certyfikat przedszkola promującego zdrowie. 6 październik 2006 r. na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie zdecydowano o przyznaniu Przedszkolu Samorządowemu Nr 177 w Krakowie CERTYFIKATU przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół promujących zdrowie.

Wrzesień 2006 – w naszym przedszkolu jest już 7 nauczycieli dyplomowanych. Dyrektor Elżbieta Piwowarczyk przez 3 lata nadzorowała ścieżki awansu zawodowego swoich nauczycieli , którzy z sukcesem zakończyli postępowanie na stopień nauczyciela dyplomowanego.

TRADYCJE NASZEGO PRZEDSZKOLA:

uroczyste urodziny przedszkolaków, akcje charytatywne np. organizowana od 2003 roku

coroczna AKCJA GÓRA GROSZA

pomoc dzieciom z Domów Dziecka,

pomoc dla powodzian,

zbiórka środków na schroniska dla zwierząt,

pomoc finansowa dla dzieci oparzonych w wypadkach domowych,

 

sponsorowanie jedzenia dla zwierząt z ZOO w Krakowie ( 2006/2007- gr.IVB)

Zielone przedszkola w miejscowościach podgórskich

1991 r. - Mszana,1992 r. - Trzemeśnia, 1994 r. - Trzemeśnia, 1995 r. - Małe Ciche k. Zakopanego, 1997 r. - Zawoja, 1998 r. - Dolina Kościeliska, 2001 r. - Piwniczna, 2002 r. - Brenna,2003 r. - Poronin, 2004 r. - Węgierska Górka, 2005 r. - Poronin, 2006 r. - Sucha Beskidzka

W zielonych przedszkolach uczestniczy średnio ok. 25 dzieci. Wszyscy opiekunowie wyjazdów dzieci posiadają kursy kierowników wycieczek. Zielone przedszkola opracowane są zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami dzieci, a program zawiera szereg atrakcji pozwalających wypocząć, ale też wzbogacić swoją wiedzę o przyrodzie.

Imprezy w ogrodzie przedszkolnym, Pikniki: Jesienny i Wiosenny, Sportowe Dni Rodziny, Olimpiady Sportowe z udziałem zaproszonych gości, Festyny rodzinne.

 

Uroczystości przedszkolne np. Organizowane Jasełka w MDK im. Andrzeja Bursy na os. Tysiąclecia Jasełka ( w wykonaniu 5, 6-latków) oraz uroczyste zakończenia Roku Szkolnego z udziałem dzieci z wszystkich grup wiekowych pod różnymi hasłami przewodnimi ( “ Z Mr. Foggiem przez świat”, “Święto Muzyki”, “ Na krakowską nutę” ).

Bajki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w wykonaniu personelu przedszkola i rodziców.

1996 r. - “ Pan Twardowski”

1998 r. - “ Calineczka”,

2000 r. - “Brzydkie kaczątko”.

SUKCESY NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW:

Nasi wychowankowie uczestniczą corocznie w konkursach, przeglądach artystycznych na terenie dzielnicy i miasta. Najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia naszych przedszkolaków to m.in. :

„Skarby Uniwersytetu Jagiellońskiego” - I miejsce w konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej.


„Brzechwałki” - I miejsca dla najlepszych dziecięcych aktorów,

 

 

„Przeglądy dorobku artystycznego Przedszkoli” - Dom Kultury ul. Lotnicza – I miejsca w kategoriach “Zespoły Muzyczne (2002, 2003 ), „Orkiestry” ( 2004)

 

„Każdy wie jak wygląda smok "- I miejsce w konkursie plastycznym (2006),

„O krakowską czapkę” - Konkurs Krakowiaka I miejsce 2004, 2005, II miejsce -2006.