1% dla przedszkolaka

KRS 0000052078
z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

ZAPROSZENIE

22 maja

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci przyjętych na nowy rok szkolny 2023/2024 na spotkanie informacyjne z dyrektorem przedszkola,  które odbędzie się
 we wtorek  30 maja  o godzinie 16.30.
 Będzie to pierwsze spotkanie w ramach realizowanego przez przedszkole Programu Adaptacyjnego.
Kolejne spotkania skierowane do dzieci najmłodszych przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 odbędą się już z udziałem dzieci i rodziców oraz nauczycieli prowadzących.
W terminach:
·      6 czerwiec (wtorek) o godzinie 16.00
·      28 czerwiec (środa) o godzinie 16.00
·      30 sierpień (środa) o godzinie 10.00
 
Dyrektor Iwona Mildner

OGŁOSZENIE

10 maja

Dyrektor Samorządowego Przedszkola
nr 177 w Krakowie ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2023/2024
na 8 wolnych miejsc.
Przedszkole przyjmuje wnioski
od 25.05 – 05.06 w dniach i godzinach pracy kancelarii:

wtorek i czwartek od godziny 15.00 do godziny 16.00 

Iwona Mildner

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

21 kwietnia

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie informuje, iż rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 są zobowiązani w okresie
od 24 kwietnia do 9 maja do potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dokument w zakładce „Druki do pobrania”). Wypełniony i podpisany dokument można przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail: p177@mjo.krakow.pl lub złożyć osobiście w kancelarii przedszkola w ustalonych dniach i godzinach: wtorek i czwartek od 15.00 do16.00.
Ze względu na ograniczony czas składania dokumentu woli przyjęcia do przedszkola, zgodę  można  potwierdzić drogą mailową z dopiskiem:
Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka…………(imię i nazwisko dziecka) do Samorządowego Przedszkola nr 177 w Krakowie na rok szkolny 2023/2024.
Potwierdzenie w formie papierowej będzie można złożyć w późniejszym terminie.
 

Iwona Mildner 

ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

2 marca

            DYREKTOR INFORMUJE

 Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Również 1 marca 2023 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji, terminarz oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone
na stronie publicznej serwisu rekrutacyjnego dla rodziców:

                                  Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl)

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa 
Zarządzenie nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2022 r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz 
uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 Wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 można składać w wersji papierowej w godzinach pracy kancelarii:

Wtorek i czwartek od 15.00 do 16.00

 Otwórz link:

 www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/zasady-rekrutacyjne--2--2.pdf

Dyrektor Iwona Mildner

 

Rekrutacja do przedszkoli

7 lutego

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Również 1 marca 2023 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 20-28 lutego 2023 r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJACEJ DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2022/2023

29 czerwca

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

Otwórz link

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/rekrutacja--3.pdf

 Anna Waszkiewicz

Rekrutacja uzupełniająca

21 czerwca

Lista dzieci przyjętych

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/rekrutacja--1.pdf 

Anna Waszkiewicz

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/23

9 maja

Lista kandydatów przyjętych - kliknij w link

 www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/lista-przyjetych.pdf

Ilość wolnych miejsc

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/lista-wolnych-miejsc.pdf

Dyrektor Samorządowego Przedszkola

Nr 177 w Krakowie ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2022/2023
na 1 wolne miejsce.
Przedszkole przyjmuje wnioski
od 23.05- 01.06 w dniach i godzinach pracy kancelarii:

wtorek i czwartek od godziny 15.00 do godziny 16.00

Dyrektor Iwona Mildner  

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH NA ROK 2022/2023

2 maja

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie informuje, iż rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 są zobowiązani w okresie
od 25 kwietnia do 6 maja do potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dokument w zakładce „Pliki do pobrania”).
Wypełniony i podpisany dokument można przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail: p177@mjo.krakow.pl lub złożyć osobiście w kancelarii przedszkola w ustalonych dniach i godzinach: wtorek i czwartek od 15.00 do16.00. Ze względu na ograniczony czas składania dokumentu woli przyjęcia do przedszkola, zgodę  można  potwierdzić drogą mailową z dopiskiem:
 Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka…………(imię i nazwisko dziecka) do Samorządowego Przedszkola nr 177 w Krakowie na rok szkolny 2022/2023.

 Potwierdzenie w formie papierowej będzie można złożyć w późniejszym terminie.

                                                                                                          Dyrektor Iwona Mildner

Wirtualny spacer po przedszkolu

1 marca

 Kliknij w link:

https://drive.google.com/file/d/1G715m3RjuQBdV786fAVnQgaIhiZUAGiN/view?usp=sharing

 

 

 

Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

28 lutego

Otwórz link:

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/zasady-rekrutacyjne--1.pdf 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2022/2023

9 lutego

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2022 r.
Również 1 marca 2022 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.
Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2022 r.
Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).
 Dyrektor Iwona Mildner

 

  •  
  •