1% dla przedszkolaka

KRS 0000052078
z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

24 lutego

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 stycznia 2021r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się

1 marca 2021 r.

Również 1 marca 2021 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji dla rodziców

(krakow.formico.pl).

Wnioski o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie można składać

 w dniach 1 – 31 marca 2021 r. w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola tj.:

wtorek i czwartek od godziny 15.00 do godziny 16.00 

Wnioski rekrutacyjne po wypełnieniu zarówno w systemie Formico (wydrukowane)  lub odręcznie można także przesłać drogą elektroniczną na adres poczty e- mail przedszkola w formie skanu lub zdjęcia dokumentu. Do wniosku konieczne jest dołączenie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie kryterium dotyczącego odbycia obowiązkowych szczepień ochronnychy lub zwolnienia z tego obowiązku oraz innych oświadczeń potwierdzających spełnienie zaznaczonych krteriów.
 
 

Otwórz link by sprawdzić ZASADY, KRYTERIA i HARMONOGRAM REKRUTACJI. 

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/zasady-rekrutacyjne.pdf

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/kryteria-naboru.pdf

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/harmonogram-rekrutacji.pdf

Dyrektor Elżbieta Piwowarczyk

Dyżur wakacyjny

11 lutego

       Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie informuje, iż dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2020/21 został zaplanowany w naszym przedszkolu w miesiącu sierpniu. Zapisy na dyżur odbędą się w maju po zakończeniu rekrutacji na nowy rok szkolny. Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola zainteresowane dyżurem mają zapewnione miejsce.
O zasadach organizacji i zapisach na dyżur wakacyjny do innych przedszkoli należy dowiadywać się bezpośrednio w placówkach, którymi jesteście Państwo zainteresowani.
Harmonogram pracy krakowskich przedszkoli w wakacje znajduje się na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa.
 
https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/246593,1812,komunikat,harmonogram_pracy_przedszkoli_w_wakacje.html
 
 Dyrektor Elżbieta Piwowarczyk

KWARANTANNA - MARZEC 2020

19 marca

Szanowni Rodzice dzieci uczestniczących w rekrutacji na nowy rok szkolny 2020-2021
Ze względu na trwającą w naszym kraju, w dalszym ciągu wyjątkową sytuację epidemiologiczną dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 177 os. Kombatantów 13 w Krakowie informuje, że wnioski rekrutacyjne na nowy rok szkolny, można przesłać do przedszkola pierwszego wyboru, także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.
e – mail:     samorzadowe.przedszkole177@interia.pl
Po ustaniu zagrożenia możliwe będzie, a właściwie konieczne będzie, złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów w formie papierowej. Brak wniosku w formie papierowej skutkować może brakiem możliwości odwołania się od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.
Jeżeli jednak ktoś z Państwa, rodziców dzieci uczestniczących w rekrutacji na nowy rok szkolny 2020-2021 chciałby osobiście złożyć wniosek, to proszę o kontakt telefoniczny pod  numerami: 126482808 lub 502669271 .
 Jednocześnie informuję, iż kryterium dotyczące szczepień dzieci może być poświadczone w formie  ksero wpisów w książeczkach szczepień, bądź o w oparciu o pisemne oświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych ) dzieci biorących udział w rekrutacji .

Z poważaniem Elżbieta Piwowarczyk 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/21

13 lutego

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy
 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz
uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
 uzupełniającym
 
1.
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
 
2 – 31 marca 2020 r.
 
25 maja – 2 czerwca 2020 r.
 
2.
 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
 
do 1 kwietnia 2020 r.
 
do 3 czerwca 2020 r.
 
3.
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 
 24 kwietnia 2020 r.
 17 czerwca 2020 r.
 
4.
 
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 
 
27 kwietnia – 8 maja 2020 r.
 
18 – 25 czerwca 2020 r.
 
5.
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 
11 maja 2020 r.
26 czerwca 2020 r.


  

REKRUTACJA NA DYŻUR WAKACYJNY- SIERPIEŃ 2019 DLA DZIECI SPOZA PRZEDSZKOLA

24 maja

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie ogłasza rekrutację na dyżur wakacyjny (sierpień 2019 r. ) dla dzieci spoza przedszkola. Przyjmowanie kart zapisu odbędzie się 28 maja w godzinach od 9.00 do 11.00. Liczba wolnych miejsc-6. Podstawowym kryterium przyjęcia na dyżur jest kolejność zgłoszeń.

Dyrektor Elżbieta Piwowarczyk