1% dla przedszkolaka

KRS 0000052078
z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZK.2024/25

20 czerwca

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 177 w Krakowie informuje, że wszystkie dzieci ubiegające się o miejsce w przedszkolu w rekrutacji uzupełniającej zostały zakwalifikowane do przedszkola. Rodzice są zobowiązani w okresie od 20 czerwca do 27 czerwca do potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dokument w zakładce „Druki do pobrania”). Wypełniony i podpisany dokument można przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail: p177@mjo.krakow.pl lub złożyć osobiście w kancelarii przedszkola w ustalonych dniach i godzinach: wtorek i czwartek od 15.00 do16.00.

 Ze względu na ograniczony czas składania dokumentu woli przyjęcia do przedszkola, zgodę  można  potwierdzić drogą mailową z dopiskiem:

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka…………(imię i nazwisko dziecka) do Samorządowego Przedszkola nr 177 w Krakowie na rok szkolny 2024/2025. 
 
Potwierdzenie w formie papierowej będzie można złożyć w późniejszym terminie.
 

Dyrektor mgr Iwona Mildner  

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

9 maja


Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 177 w Krakowie ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2024/2025 na 24 wolne miejsca.
Przedszkole przyjmuje wnioski od 20.05- 03.06 w dniach i godzinach pracy kancelarii: 
wtorek i czwartek od godziny 15.00 do godziny 16.00
 
Dyrektor mgr Iwona Mildner  

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH NA ROK SZK.2024/2025

19 kwietnia

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie informuje, iż rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 są zobowiązani w okresie od 22 kwietnia do 7 maja do potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dokument w zakładce „Druki do pobrania”). Wypełniony i podpisany dokument można przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail: p177@mjo.krakow.pl lub złożyć osobiście w kancelarii przedszkola w ustalonych dniach i godzinach: wtorek i czwartek od 15.00 do16.00.
Ze względu na ograniczony czas składania dokumentu woli przyjęcia do przedszkola, zgodę  można  potwierdzić drogą mailową z dopiskiem:
Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka…………(imię i nazwisko dziecka) do Samorządowego Przedszkola nr 177 w Krakowie na rok szkolny 2024/2025.
Potwierdzenie w formie papierowej będzie można złożyć w późniejszym terminie.
 

Iwona Mildner 

Rekrutacja na dyżur wakacyjny dla dzieci z innych przedszkoli

29 marca

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 177 w Krakowie, ogłasza zapisy na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu dla dzieci spoza przedszkola na 10 wolnych miejsc. Zapisy odbędą się 03.04.2024 od godziny 8.00 w kancelarii przedszkola.

 

  Kryteria przyjęcia na dyżur:

 1. W pierwszej kolejności dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące na terenie Dzielnicy XV. 

 2. Kolejność zgłoszeń.

 

 Dyrektor Iwona Mildner

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

1 marca

ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025
 
            DYREKTOR INFORMUJE
Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025
się 1 marca 2024 r.
Również 1 marca 2024 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.
Szczegółowe zasady rekrutacji, terminarz oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone
na stronie publicznej serwisu rekrutacyjnego dla rodziców:
Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl)
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 253/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z 24 stycznia 2024 r.
Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz 
uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).
 Wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 można składać w wersji papierowej
w godzinach pracy kancelarii:
wtorek i czwartek od 15.00 do 16.00
otwórz link: 
www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/zasady-i-kryteria--rekrutacji-do-samorzadowych-przedszkoli-na-rok-szkolny-2024-25.pdf
 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

13 lutego

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się
1 marca 2024 r.
Również 1 marca 2024 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.
Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 21-29 lutego 2024 r.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025:
Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.). 

ZAPROSZENIE

22 maja

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci przyjętych na nowy rok szkolny 2023/2024 na spotkanie informacyjne z dyrektorem przedszkola,  które odbędzie się
 we wtorek  30 maja  o godzinie 16.30.
 Będzie to pierwsze spotkanie w ramach realizowanego przez przedszkole Programu Adaptacyjnego.
Kolejne spotkania skierowane do dzieci najmłodszych przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 odbędą się już z udziałem dzieci i rodziców oraz nauczycieli prowadzących.
W terminach:
·      6 czerwiec (wtorek) o godzinie 16.00
·      28 czerwiec (środa) o godzinie 16.00
·      30 sierpień (środa) o godzinie 10.00
 
Dyrektor Iwona Mildner

OGŁOSZENIE

10 maja

Dyrektor Samorządowego Przedszkola
nr 177 w Krakowie ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2023/2024
na 8 wolnych miejsc.
Przedszkole przyjmuje wnioski
od 25.05 – 05.06 w dniach i godzinach pracy kancelarii:

wtorek i czwartek od godziny 15.00 do godziny 16.00 

Iwona Mildner

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

21 kwietnia

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie informuje, iż rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 są zobowiązani w okresie
od 24 kwietnia do 9 maja do potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dokument w zakładce „Druki do pobrania”). Wypełniony i podpisany dokument można przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail: p177@mjo.krakow.pl lub złożyć osobiście w kancelarii przedszkola w ustalonych dniach i godzinach: wtorek i czwartek od 15.00 do16.00.
Ze względu na ograniczony czas składania dokumentu woli przyjęcia do przedszkola, zgodę  można  potwierdzić drogą mailową z dopiskiem:
Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka…………(imię i nazwisko dziecka) do Samorządowego Przedszkola nr 177 w Krakowie na rok szkolny 2023/2024.
Potwierdzenie w formie papierowej będzie można złożyć w późniejszym terminie.
 

Iwona Mildner 

ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

2 marca

            DYREKTOR INFORMUJE

 Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Również 1 marca 2023 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji, terminarz oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone
na stronie publicznej serwisu rekrutacyjnego dla rodziców:

                                  Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl)

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa 
Zarządzenie nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2022 r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz 
uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 Wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 można składać w wersji papierowej w godzinach pracy kancelarii:

Wtorek i czwartek od 15.00 do 16.00

 Otwórz link:

 www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/zasady-rekrutacyjne--2--2.pdf

Dyrektor Iwona Mildner

 

Rekrutacja do przedszkoli

7 lutego

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Również 1 marca 2023 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 20-28 lutego 2023 r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJACEJ DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2022/2023

29 czerwca

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

Otwórz link

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/rekrutacja--3.pdf

 Anna Waszkiewicz

Rekrutacja uzupełniająca

21 czerwca

Lista dzieci przyjętych

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/rekrutacja--1.pdf 

Anna Waszkiewicz

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/23

9 maja

Lista kandydatów przyjętych - kliknij w link

 www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/lista-przyjetych.pdf

Ilość wolnych miejsc

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/lista-wolnych-miejsc.pdf

Dyrektor Samorządowego Przedszkola

Nr 177 w Krakowie ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2022/2023
na 1 wolne miejsce.
Przedszkole przyjmuje wnioski
od 23.05- 01.06 w dniach i godzinach pracy kancelarii:

wtorek i czwartek od godziny 15.00 do godziny 16.00

Dyrektor Iwona Mildner  

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH NA ROK 2022/2023

2 maja

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie informuje, iż rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 są zobowiązani w okresie
od 25 kwietnia do 6 maja do potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dokument w zakładce „Pliki do pobrania”).
Wypełniony i podpisany dokument można przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail: p177@mjo.krakow.pl lub złożyć osobiście w kancelarii przedszkola w ustalonych dniach i godzinach: wtorek i czwartek od 15.00 do16.00. Ze względu na ograniczony czas składania dokumentu woli przyjęcia do przedszkola, zgodę  można  potwierdzić drogą mailową z dopiskiem:
 Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka…………(imię i nazwisko dziecka) do Samorządowego Przedszkola nr 177 w Krakowie na rok szkolny 2022/2023.

 Potwierdzenie w formie papierowej będzie można złożyć w późniejszym terminie.

                                                                                                          Dyrektor Iwona Mildner

Wirtualny spacer po przedszkolu

1 marca

 Kliknij w link:

https://drive.google.com/file/d/1G715m3RjuQBdV786fAVnQgaIhiZUAGiN/view?usp=sharing

 

 

 

Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

28 lutego

Otwórz link:

www.przedszkole177krakow.pl/i/cms/zasady-rekrutacyjne--1.pdf 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2022/2023

9 lutego

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2022 r.
Również 1 marca 2022 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.
Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2022 r.
Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).
 Dyrektor Iwona Mildner

 

  •  
  •