1% dla przedszkolaka

KRS 0000052078
z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

Informacja dla Rodziców

 22 października

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie informuje, iż w przedszkolu stwierdzono (potwierdzony przez wymaz) przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracownika pracującego w grupie III.

Rodzice dzieci z grupy III , w której wystąpił przypadek zakażenia zostaną poinformowani o dalszym postępowaniu drogą e- mail.

Proszę Wszystkich Państwa, którzy mają taką możliwość o pozostawienie dzieci w domu. 

Będziemy na bieżąco informować Państwa o dalszym postępowaniu.
Z poważaniem Dyrektor Elżbieta Piwowarczyk

 

Nowy numer gazetki przedszkolnej

22 października

 

KOCHANI RODZICE NASZYCH KOCHANYCH PRZEDSZKOLAKÓW

 16 października

      Wszyscy wiemy, iż jesień i aktualna aura pogodowa nie sprzyjają oczekiwaniu na wejście do przedszkola. W związku z licznymi uwagami rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola związanymi z organizacją przyprowadzania i odbierania dzieci, bardzo proszę o sprawne rozbieranie i ubieranie dzieci w szatni, ograniczenie rozmów z innymi rodzicami oraz pracownikami przedszkola do minimum.

Elżbieta Piwowarczyk

Podziękowania

14 października

 

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

12 października

 

ZAPRASZAMY DO ZABAWY RODZINNEJ

4 października

Monika Siwek, Beata Jurkowska

 

Pozwól mi być samodzielnym- październik

2 października

 

Informacja dla Rodziców

 30 września

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 177 informuje, iż w jednej z grup zgłoszono przypadek zachorowania dziecka na owsicę . 

W celu wyeliminowania zachorowań innych dzieci w miarę możliwości prosimy o przebadanie swoich dzieci w tym kierunku.

Z poważaniem Dyrektor Elżbieta Piwowarczyk

Gimnastyka korekcyjna

 28 września

Drodzy Rodzice ! 

      Jak co roku gorąco zachęcam do udziału dzieci w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, które odbywają się w naszym przedszkolu. Celem ich jest korekcja i profilaktyka wad postawy, wykształcenie nawyku przyjmowania i utrzymania poprawnej postawy, prawidłowy rozwój motoryczny, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu oraz nabycie nowych umiejętności ruchowych. Ćwiczenia są prowadzone różnymi metodami i w różnych formach
oraz z zastosowaniem atrakcyjnego sprzętu. Każde zajęcia wnoszą coś nowego.
Dzieci chętnie ćwiczą , a zarazem świetnie się bawią.
 
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne !!!
Jedynym warunkiem jest dostarczenie skierowania od lekarza pediatry lub lekarza specjalisty zalecającego udział w gimnastyce korekcyjnej.
Dzieci, które do końca września nie przyniosą skierowań nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.
 
Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

 mgr Joanna Strug-Jachym

 

Informacja dla Rodziców

 27 września

  Kontakt z psychologiem

 W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Rodzice potrzebujący skorzystać z porad psychologa mogą kontaktować się z Psychologiem Patrycją Walczyk:

mailowo pisząc na adres patrycja.walczyk@poradnia4.krakow.pl

lub

telefonicznie zadzwoniąc do Poradni pod numer 12 644 18 85 i umówić się w sekretariacie

na spotkanie ze mną.

 Psycholog PPP4

Patrycja Walczyk

 

Informacja dla Rodziców

 21 września

Zajęcia terapii logopedycznej odbywają się w każdy:

Poniedziałek 7.30 - 11.00,

Środa 7.30 - 11.00,

Piątek 10.45 – 12.15

                                               neurologopeda Renata Ziętara

 Informacje o godzinach pracy logopedy znajdują się w zakładce: /O przedszkolu / Funkcjonowanie przedszkola/ Współpraca z logopedą/,

natomiast wiele ciekawych artykułów znajdziecie Państwo w zakładce : /O przedszkolu/ Logopeda radzi.../.

B.J.

 

Życzenia

20 września

 

Pozwól mi być samodzielnym- wrzesień

16 września

 

Wyjście do Tauron Areny

 15 września

Przypominamy, że  w środę 16 września br. dzieci z grupy IV i VI jadą busikami na zajęcia sportowe do Tauron Areny. Śniadanie  w tym dniu jest o godz. 8.00, wyjazd o godz. 8.20. Prosimy o przygotowanie strojów sportowych na zmianę ( koszulka, spodenki, buty sportowe na białej podeszwie)oraz małą butelkę wody. 

Prosimy  o punktualne przyprowadzenie dzieci do przedszkola przed godz. 8.00.

Nauczycielki z grupy IV i VI

Drodzy Rodzice

 14 września

    Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie informuje, iż obowiązująca od września Procedura Bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 jest dokumentem, którego zapisy mogą ulec korekcie w związku ze zmieniającą się bieżącą sytuacją organizacyjną na terenie placówki lub w wyniku zmian w przepisach prawa.

I tak za zgodą Organu Prowadzącego UMK czas pracy w oddziale III zostaje wydłużony od 7.00 do 16.30

   W związku z powyższym dzieci młodsze z grupy I, II i III mogą zbierać się rano

i rozchodzić po południu w tej właśnie grupie.

Iwona Mildner

Szanowni Rodzice

 13 września

W związku z koniecznością dokonywania miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych (PFRON), dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 177 w Krakowie zwraca się z prośbą do rodziców, których dzieci posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o dostarczenie kserokopii takiego dokumentu do kancelarii przedszkola.

Wicedyrektor Iwona Mildner

PODZIĘKOWANIA

10 września

Joanita Łanecka 

Informacja dla Rodziców

2 września

 

Informacja dla Rodziców

2 września

 

Informacja dla Rodziców

 2 września

DRODZY RODZICE !

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie zwraca się z prośbą o dostarczenie do kancelarii przedszkola zaktualizowanych kart objętych programami: Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków Dla Rodziny „N” , które to karty upoważniają do zniżki opłaty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu lub zwolnienia z takiej opłaty. Ponadto przypominamy, iż  dzieci do 4 roku życia korzystają z Programu Krakowska Karta Rodzinna 3+ na podstawie  Karty  rodzica. Każdy członek  rodziny  powyżej 4 roku życia otrzymuje  imienną kartę, ważną przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie.

Przypominamy także o konieczności dostarczenia (jeśli ktoś posiada) decyzji MOPS-u o dofinansowaniu żywienia dziecka w przedszkolu.

                                                                                     Wicedyrektor Iwona Mildner