1% dla przedszkola

KRS 0000052078 z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

Personel naszego przedszkola

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Oprócz tego wszyscy  nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, realizują ścieżki awansu zawodowego itp. Dzięki temu znają nowoczesne trendy pedagogiczne oraz wdrażają aktywne  metody pracy i ciekawe pomysły w działaniach z dziećmi.

Kadrę administracyjno-obsługową stanowią w większości pracownicy o dużym stażu w naszej placówce, którzy doskonale współdziałają w realizacji programu zgodnie z zasadami BHP. Są to osoby niezwykle zaangażowane , które wspomagają nas nauczycieli w codziennej pracy z dziećmi.

Grupa I

mgr Elżbieta Piwowarczyk - dyrektor - nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Jurkowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Joanita Łanecka- nauczyciel dyplomowany

Monika Stastny - pomoc nauczyciela

Małgorzata Maniak - pracownik obsługi

Grupa II

mgr Joanita Łanecka- nauczyciel dyplomowany

Izabela Chorążak - nauczyciel stażysta

Joanna Bury - pracownik obsługi

 

Grupa III

mgr Monika Siwek - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Waszkiewicz- nauczyciel dyplomowany

Iwona Krawczyk - pracownik obsługi


Grupa IV


mgr Iwona Mildner, vice dyrektor - nauczyciel dyplomowany

mgr Urszula Osiakowska - nauczyciel dyplomowany

Danuta Iwanek - pracownik obsługi

Grupa V


mgr Bożena Woźnica- nauczyciel dyplomowany

Lidia Paś- nauczyciel mianowany

Elżbieta Pająk - pracownik obsługi

 

Grupa VI


mgr Kinga Bołoz - nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Sendler - nauczyciel dyplomowany

Janina Talaga - pracownik obsługi

Gimnastyka korekcyjna, język angielski: mgr Joanna Strug-Jachym - nauczyciel dyplomowany

Rytmika: mgr Renata Byrdy - nauczyciel mianowany

Zajęcia logopedyczne: mgr Renata Ziętara - nauczyciel dyplomowany

Religia : s. Marta Olchawa

Specjalista d/s kadr: mgr Teresa Król- Damaszka


Pracownicy kuchni:

Dorota Włodarczyk - kucharka- szefowa, Maria Marzec- kucharka, Iwona Błasińska- kucharka

Starszy referent: Urszula Waga

Konserwator: Lesław Szefler